Galeria

Moduł 09
Wojny Wars Kriegs Moduł 10 PRL Moduł 11 Transformacja Transformation Transformation Moduł 12 Giełda i rynki finansowe Stock exchange and financial markets Borse und finanzmarkte Moduł 13 Nowoczesne Systemy Płatnicze Modern Payment Systems Modern Zahlungssysteme Moduł 14 Unie Walutowe i Gospodarcze Economic and currency unions Wahrung und wirtschafts gewerkschaften Moduł 15 Twórca i Produkcja Pieniadza Creator of Money and Production of Money Schopfer des geld und production des geld Moduł 16 Pieniądz w sztuce Money in Art. Geld in Art