O firmie Drukuj
Zakład Budowy i Dekoracji - powstał w 1988 roku. Został zarejestrowany pod numerem 9731 w Wydziale Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Od 01 Kwietnia 1994 r. Zakład Budowy i Dekoracji przejął od Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu Wydział Budowy Dekoracji wraz ze wszystkimi pracowniami i zatrudnionymi w nich pracownikami.

W dniu 05-09-2001r. powstała filia zakładu pod nazwą BAU&DEKORWERKE – Stanislaw Gorecki z siedzibą Eisvogelgasse 6/5; A-1060 Wien w Austrii. Firma została zarejestrowana u Urzędzie Miejskim Wiednia w oddziale dla dzielnicy 6 i 7 , i posiada następujące numery rejestrowe: MBA 6/7-G-G 10027/01, Reg.Zl. 101909G06/07. W miesiącu wrześniu 2005r. filia została zamknięta. Powodem zamknięcia było wejście Polski do Uni Europejskiej.

The Construction and Scenery-Building Company was established in 1988. It was registered with the Department of Economic Initiatives of Wrocław Municipal Office (no 9731).

On April 1, 1994, the Company took over the Scenery-Building Department of the Wrocław Film Studios (WFF) with all its workshops and employees.

On September 5, 2001 a new branch office in Vienna – Austria was established. The name in Austria is: Bau&Dekorwerke – Stanislaw Gorecki , the seat: Eisvogelgasse 6/5 ; A-1060 Vienna , registered with Vienna Municipal Office for the 6th and 7th district , registration number MBA 6/7 – G-G 10027/01 ; Reg. Zl. 101909G 06/07. In September, the Branch Office was closed because of the Polish accession to the EU.
 
Die Bau- & Dekorwerke wurden als Betrieb im Jahre 1988 gegründet und in der Wirtschaftsförderu ngsabteilung im Wrocławer Gemeindeamt unter der Nummer 9731 registriert.

Am 1. April 1994 wurde der Betrieb ausgebaut und übernahm vom Wrocławer Filmstudio die Dekorabteilung zusammen mit allen Werkstätten und dort angestellten Mitarbeitern.

Am 5. September 2001 entstand die Filiale des Betriebes unter dem Namen „Bau-& Dekorwerke – Stanislaw Gorecki“. Diese Filiale hat ihren Sitz in der Eisvogelgasse 6/5, A-1060 Wien, Österreich. Die Firma ist im Standesamt von Wien in der Abteilung für die Stadtviertel 6 und 7 registriert. Die Firma hat die Register Nummern: MBA 6/7 – G-G 10027/01; Reg. Zl. 101909G06/07. Im September 2005 wurde die Filiale aufgrund vom EU-Beitritt Polens geschlossen.