O nas

Zakład Budowy i Dekoracji – powstał w 1988 roku. Został zarejestrowany pod numerem 9731 w Wydziale Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Od 01 Kwietnia 1994 r. Zakład Budowy i Dekoracji przejął od Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu Wydział Budowy Dekoracji wraz ze wszystkimi pracowniami i zatrudnionymi w nich pracownikami.

W dniu 05-09-2001r. powstała filia zakładu pod nazwą BAU&DEKORWERKE – Stanislaw Gorecki z siedzibą Eisvogelgasse 6/5; A-1060 Wien w Austrii. Firma została zarejestrowana u Urzędzie Miejskim Wiednia w oddziale dla dzielnicy 6 i 7 , i posiada następujące numery rejestrowe: MBA 6/7-G-G 10027/01, Reg.Zl. 101909G06/07. W miesiącu wrześniu 2005r. filia została zamknięta. Powodem zamknięcia było wejście Polski do Uni Europejskiej.