Widowiska artystyczne

Teatr Muzyczny w Görlitz
Teatr muzyczny w Gliwicach
Teatra Zagłębia
Cyrulik Sewilski dla Teatru Polskiego
Czarny piasek
Kość w gardle
Zbyt głośna samotność
Igraszki z diabłem
Przemiany
Farago